Μιλώντας για τόνωση

Μιλώντας για τόνωση

Η έλλειψη ύπνου επηρεάζει την αποδοτικότητα σε οποιοδήποτε τομέα λειτουργικό τομέα της ζωής μας. Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ανεπαρκής ξεκούραση έχει περίπου το ίδιο αποτέλεσμα στη γνωστική λειτουργία και στον συντονισμό μας  όπως όταν καταναλώνουμε κάποιο αλκοολούχα ποτό! Τι να κάνουμε όταν πρέπει να συγκεντρωθούμε, αλλά είμαστε κουρασμένοι; Πολλοί από μας καταφεύγουν στο […]