ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Διαγωνισμός Χριστουγέννων»

 1. Το Διαιτολόγιο Γραφείο Μυλωνά Μυρτώ Μαρία, (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αγωνιστών Στρατοπέδου 39 στο Χαϊδάρι, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής του γραφείου της.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες Facebook (κάτοικοι Ελλάδας), ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 3. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται από την  Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και έως την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00 το βράδυ. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί με δημοσίευση βίντεο την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019  στη Σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook “Διατροφολόγος Μυλωνά Μυρτω”.
 4. Τα δώρα του διαγωνισμού που θα λάβουν 2 τυχεροί είναι τα εξής ακόλουθα: 1 μικρό σημειωματάριο έμπνευσης για το 2019 με ευχές της Διοργανώτριας σαν προσωπικό δώρο από τη Διοργανώτρια (κατασκευή του καταστήματος “Pros:kalo*”), 1 βιβλίο “Κουνήσου απ’ τη θέση σου” του κ. Θοδωρή Σημάδη , 1 συσκευασία “Μείγμα Ξηρών Καρπών” σε συνταγή δια χειρός Ευάγγελου Ζουμπανέα – η μία είναι με φράουλα η δεύτερη με σοκολάτα υγείας 500gr, 1 συσκευασίες “Κρίθινα Παξιμάδια Αστάρτη” 400gr, 1 σκευάσματα της x4nutrition (“Magnesium Body Lotion 150ml”). Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τη Σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook “Διατροφολόγος Μυλωνά Μυρτω”. Κατόπιν θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα αυτή, στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν Like & Share δημόσιο το post του “Διαγωνισμού Χριστουγέννων” και να κάνουν ”Tag” δυο τουλάχιστον φίλους τους.
 5. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος σχολιάσει παραπάνω από μία φορά στο post δεν δικαιούται επιπλέον συμμετοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει μέρος κάθε διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο Facebook και να είναι άνω της ηλικίας των 18.
 6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή ελλιπούς καταχώρησης στοιχείων των συμμετεχόντων.
 7. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου.
 8. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και αναφορικά με όποιο τεχνικό πρόβλημα τυχόν προκύψει στην ως άνω εφαρμογή.
 9. Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν εγκύρως και εγκαίρως συμμετοχή θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της σελίδας αυτόματων αποτελεσμάτων “Random.org” για την ανάδειξη δύο (2) τυχερών και δύο (2) επιλαχόντων, οι οποίοι θα κληρωθούν ως αναπληρωματικοί για την περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το έπαθλο ή αδρανήσει να αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία για την αποδοχή του δώρου του για οποιοδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών ή αν η συμμετοχή του στη κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα.
 10. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook. Οι νικητές θα κληθούν μέσω μηνύματος από την επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, την ηλικία) και θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους,
 11. Το δώρο του νικητή είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
 12. Οι νικητές για την παραλαβή του δώρου τους θα πρέπει να αποστείλει την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ηλικία) που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή, με mail στο info@myrtomylona.gr. Συμμετοχές κάτω των 18 ετών θα είναι άκυρες.
 13. Σε περίπτωση που ο τυχερός που θα κληρωθεί κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που  θα του έχει ζητηθεί μετά τη σχετική ειδοποίηση (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την επικοινωνία της Διοργανώτριας μαζί του ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται στον επιλαχόντα.
 14. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.
 15. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.
 16. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
 17. Με τη συμμετοχή του, έκαστος εκ των διαγωνιζομένων τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους Όρους του Διαγωνισμού.
 18. Οι διαγωνιζόμενοι που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού ή τα ονόματα των νικητών μπορούν να απευθύνονται στη Διοργανώτρια είτε μέσω μηνύματος στην επίσημη σελίδα της στο Facebook είτε μέσω mail στο info@myrtomylona.gr.