Διεύθυνση:
Πρότυπο Ιατρικό Κέντρο
Αγωνιστών Στρατοπέδου 39 – 3ος όροφος
Χαϊδάρι – ΤΚ 12461
Tηλ: 210 5322383
Email : info@myrtomylona.gr