Πρότυπο Ιατρικό Κέντρο
Αγωνιστών Στρατοπέδου 39 – 3ος όροφος
Χαϊδάρι – ΤΚ 12461

T: 210 5322383
Einfo@myrtomylona.gr