Εισαγωγή: που βασίζεται και πως δουλεύει η θεωρία πίσω από το πρόγραμμα.Το μονοπάτι της αλλαγής…

Αυτό
που πιστεύεις για τον εαυτό σου καθορίζει τις πράξεις σου. Οι πεποιθήσεις σου σε σχέση με τον εαυτό, το βάρος και το φαγητό είναι τα θεμέλια της συμπεριφοράς της σίτισης. 

Για να πετύχεις  μόνιμη αλλαγή του βάρους που έχει ζωή στον χρόνο μπορεί να συμβεί μόνο όταν συνειδητά «ξαναγράψεις» το μυαλό σου.

Αναπαραγωγή Βίντεο