Το να αποδεχτείς την αδυναμία σου να επιβληθείς στον εαυτό σου, το να αμφισβητήσεις  τις δικαιολογίες σου,  να εντοπίσεις  τους παράγοντες που συρρικνώνουν τη δυναμική σου,  είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει πρώτα ώστε  να δυναμώσεις.
Αναπαραγωγή Βίντεο