Για να έχουμε καλές προοπτικές να θερίσουμε καρπούς χρειάζεται να φροντίσουμε το περιβαλλον που σπέρνουμε.

Γίνε ευτυχισμένος πριν διώξεις βάρος. Μάθημα θεωρίας και  εκπαίδευσης σε θετικά mindframes

Αναπαραγωγή Βίντεο