Αξίζεις και μπορείς να είσαι όσο αδύνατος και υγιής θέλεις. 

Είσαι κάτι πολύ διαφορετικό από το βάρος και ο μεταβολισμός σου είναι μια χαρά.

Αλήθειες που είναι χρήσιμο να κάνεις δικές σου ώστε να πλαισιωθεί η αλλαγή

Αναπαραγωγή Βίντεο